Info

-.Frankokastro

Chremitsa

^Kamena ^Thivais

Monexylitis^

¿ Monastery

-.Frankokastro

Chremitsa

Esphigmenou

Proto Nero

Proto Nero

Esphigmenou

-CzograPhoj To kheriU

Kastamonitou

-CzograPhoj To kheriU

Docheiariouji»''

/i XenoP.!hon___ProPh. Ilio¿ V$Pantokrator j\± St '

^wPanteleimon.-./j KaryesJjcj

Xeropotamou Daphni^'

Simonopetra

Grigoriou

Simonopetra

Grigoriou

^Stavronikita

Philotheoùi v"p)Mylopotamou i\ \\

•Dionysiou

Nea Skiti

Kerasiao

C. Chelona

Great Lavra

X Karayostas^Prodr,omou

Great Lavra

Kerasiao

C. Chelona

Stavros VKookouzori vKaJounakia Karoulia^

C. Pinna

X Karayostas^Prodr,omou

Akrothöon apsakalyvia

C. Pinna apsakalyvia o

Was this article helpful?

0 0

Post a comment