Tafsai 88 98 126 129 147 194 265

Cambridge University Press

978-0-521-78549-5 - The Cambridge Companion to Classical Islamic Theology

Edited by Tim Winter

Index

More information

336 Index

10, 12, 85, 136 tafwïd 127, 273 taghüt 224 tahqïq 311 tahnf 33, 321 tajassud 286 tajsïm 130, 264; see also anthropomorphism takdhïb 291 takfîi 7, 15, 32, 106 takhsïs, see particularisation argument taklïf 170, 248, 250, 275 takwïn 147

Talha ibn 'Ubayd Allïh (d. 656) 36 tamthïl 126, 128 tanzïl al-kitab 168 taqiyya 134

taqlïd 125, 128, 150, 298 taqwa 86, 226, 228, 313 ta'iïf 279, 280 taïkîb 130 tasawwui 291 tasdïq 291, 292, 298, 303 ta'tïl 48, 264 tawaf 258

tawhïd 26, 47, 121, 141-2, 149, 152, 169, 221, 222, 223, 232, 259, 309, 320

tawhid al-af'al 169 tawhïd al-asma' 169 Tawhïdï, Abu Hayyan al- (d. 1023) 301 ta'wïl 129, 138, 192, 282 tawqïf 290, 295 ta'zï 242 Tehran 100 tekke 103

teleological argument, see argument from design theistic subjectivism 165, 166, 201 theodicy 145, 147, 156, 160, 248, 249,

250, 251, 269, 270, 309 theopathic locution 259, 265-6, 284 Thomas Aquinas 157 throne of God 27, 44, 127, 169 Tigris 261

time 46, 132, 160, 210, 273, 279, 310 Tirmidhï, Abu Isa al- (d. 892) 32 Tirmidhï, al-Hakïm al- (d. 910) 276 tobacco smoking 244 Torah 28

traditionalism 79, 81, 85, 94, 167, 245, 256

transcendence (tanzih) 6, 9, 48, 121,

123, 129, 134, 263, 311 Translation movement, 1, 11, 13,

57-60, 61, 74 Trinity 5, 320, 321 Tughril-Beg (d. 1063) 272 Turkey 89-94 turuq 7, 271 Tus 67

tusI, Nasar al-Dm al- (d. 1274) 93, 277 tusI, al-Shaykhal- (d. 1067) 91, 92, 108 Tustari, Sahl al- (d. 896) 262 Twelvers 41, 51, 72, 91, 107-8

'Ubada ibn al-Samit (d. 654) 193 'ubuda 235 'ubudiyya 219, 252 'ujb 226

'ulama' 23, 56, 69, 90, 97, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 227, 237, 289,

Was this article helpful?

0 0

Post a comment