Info

kalam nafsi 290

Kalïla wa-Dimna 58

al-kalimat al-fi'liyya 134

al-kalimat al-qawliyya 134

Kant 173, 215

Karbala' 40, 114

Karramiyya 44, 135, 264, 265

94, 277, 280 kathra 130, 132, 134, 170, 278 Katibï, Najm al-Dïn al- (d. 1276) 85 khabar 122, 169, 298, 301 Khalid ibn Yazïd (d. 704) 57 khalifa 36, 37, 60, 109, 230, 234 khanqah 103, 113, 264, 271 Kharijites, Khawarij 7, 11, 36, 37-8,

39, 87, 313 Kharrïaz Amad al- (d. 899) 266, 280 khatir 199 Khidr, al- 284 Khuday Nameh 58 khums 107 kibr 226

61-2 Kubrawiyya 275

Index 331

la zaman 310

lafz 126, 135, 285

lafziyya 126, 127, 130, 136

136, 153,288 LaqanI, Ibrahim al- (d. 1641) 85 law, see Shari'a al-lawh al-mahfuz 126, 185, 297, 304

Lebanon 108, 114

legalism 240

Leucippus 144

lexicography 188

Libya 38

limbo 87

liturgy 8, 21, 265

125, 135, 151, 292 love 229, 230, 233-4, 321 lutf 47, 50, 94

ma'ad 309, 310

madhhab 7

curriculum 5, 72, 85 Maghnisawi, Abu'l-Muntaha al-

(d. 1532) 127 Maghrib 1, Abu 'Uthman al- (d. 983/4) 225 mahall 153 mahall al-i'tibir 202 Mahdawiyya 315 mahdi 25, 266, 282, 315, 317 mahiyya 71, 131, 134, 276 ma'iyya 195, 298 majaz 288, 292, 299 Makki, Abu Talib al- (d. 966) 268, 270 Makki, 'Amr al- (d. 903/4) 268 makruh 165, 242 malahim 317

Malahimi, al- (d. 1141) 199 malakut 297, 300 Malamatiyya 265-6, 269 Malik ibn Anas (d. 795) 42, 245 Malikas 53, 114, 246, 285

Cambridge University Press

978-0-521-78549-5 - The Cambridge Companion to Classical Islamic Theology

Edited by Tim Winter

Index

More information

332 Index

Mamluk period 99, 102 Ma'mun, al- (d. 833) 46, 49, 58, 59,

112, 116 mandub 165, 242 Manichean 264 Mankdam (d. 1034) 93 Mansuar, al- (d. 775) 58 manuscript 98

manzila bayn al-manzilatayn 46, 47, 50, 250

maqhm, maqhmht 228, 260, 262

Maraagha 56

marji' al-taqlad 108

marriage 241, 320

al-masaalih al-mursala 246

Masawayh 74

Mashhad 103

maslaha 270

Massignon, Louis 264

matla' 297

matn 24, 100

matter 132

86, 88, 147, 245 Maturidism 9, 53, 85, 86-9, 110, 127, 147, 164, 245, 249, 250, 313, 320 mawhli 44 mazahir 134 Mazdeans 239

Mecca 19, 22, 27, 42, 103, 114, 183, 258 medicine 58 Medina 22, 35, 42, 43 Mehmed II (d. 1481) 104, 278 mercy 5, 124, 151, 230, 319, 322 Merv 271

messianism 40, 91, 92, 315-16 meteorology 202, 203 metonymy 288

mihna 49, 112, 113-14, 254, 261 milla ibrahimiyya hanlfiyya 5 millenarianism 315 Mar Damad (d. 1630) 68, 73 Mar Fendereska (d. 1640) 73 miracle 31, 178, 200, 265 Misra, Dhu'l-Nun al- (d. 860) 261 mithaal 297, 300 mazan 314 Möbius strip 283 Molla Kestelli (d. 1495) 12 Molla Sadra (d. 1640) 73, 157, 280

monasteries 285 Mongols 71, 114 Mosaic law 321

290, 298, 320, 321 mosque 23, 101-2, 114, 285 mu'amalat 219 Mu'ammar 124 Mu'awiya (d. 680) 36, 38 mubah 165, 242

Mufad, al-Shaykh al- (d. 1022) 92 mufti 113, 237, 239, 254 muhaadara 280

Muhammad ibn Aba 'Umayr 91 Muhammad ibn al-Hanafiyya (d. 703) 40

Muhammad ibn Karraam (d. 869) 44, 264

Muhammad the Prophet (d. 632) 7, 8, 20, 21, 22, 33-4, 148, 162, 229, 233, 234-5, 265, 282 eschatological role 49, 92, 315,

317-18, 321 succession to 35-7, 237 vocation 5, 19, 162, 183, 230 muhasaba 260

226-7, 228, 271 muhkam, muhkamat 127, 163 mujaddid 316 mukallaf 169 mukashafa 280

al-Mukhtar al-Thaqafa (d. 687) 40

mukhtari' 153, 273

mulk 297

Mu'min al-Taq 91

mumkin bi-dhatihi 131

murder 243

mushaahada 258

music 228

muslim 230

Musnad 32

Mustadr, al- (d. 1180) 109 mustahabb 165 muta'akhkhirun 12, 275 Mutanabba, al- (d. 965) 299 mutaqaddimun 12, 275 mutashabih, mutashabihat 127, 137,

Was this article helpful?

0 0

Post a comment