Info

Iqbal, Muhammad (d. 1938) 81, 320 Iran 15, 67, 72, 91, 93, 108, 114, 239,

irja', see Murji'ites Isa ibn Shahlatha 59

Isfahan 56 Isfahan school 72-3 ishaia 259, 291, 300-1, 302, 304 Iskandarl, Ibn 'Ata'illah al- (d. 1309) 272 islaam 6, 29 ism 122

Isma'll ibn Ja'far al-Sadiq 41 Isma'ilism 41, 51, 55, 56, 91, 93, 117,

istidlal 'ala'l-gha'ib bi'l-shahid 129, 207 istihsan 246 istikhaaia 193 istilaah 290 istislaah 246 istita'a 91, 270 i'tikaf 264 ittisaf 265, 266

Jabal 'Amil 108

jabaiut 297

jabi (divine compulsion) 154, 156, 270

jadal, jadali 80, 126

Ja'far, Kamal Ibrahim 276

jahannam 314; see also hell

jama'a 8

Jami, 'Abd al-Rahman (d. 1492) 277 Jandl, Mu'ayyad al-DIn (d. c. 1300) 277

Jaunpuri, Syed Ahmad 315 jawaahii 273, 274

Jaza'ir!, 'Abd al-Qadir al- (d. 1883) 302 Jesus 25, 28, 316, 317, 321 Jewish Christianity 240 Jews, 28, 60, 190, 239, 310, 317, 320, 321

J!lam, 'Abd al-Qadir al- (d. 1166) 268 jinn 184, 222 jins 132, 133 jismiyya 130

106, 124, 197, 205, 285 Judaism 9, 28, 33, 191; see also Jews judges 109, 112-13, 114, 243, 244

Cambridge University Press

978-0-521-78549-5 - The Cambridge Companion to Classical Islamic Theology

Edited by Tim Winter

Index

More information

jumhur 8

Jurjanï, al-Sharïf al- (d. 1413) 10, 85, 127, 136

Juwaynï, Abu'l-Ma'alï al- (d. 1085) 78, 84, 109, 200, 206, 208, 210-11,

Ka'ba 258

Ka'bï, Abu'l-Qasim al- (d. 931) 92, 207 Kalabadhï, Abu Bakr al- (d. 990) 268,

269-70, 279-80 kalaïm defined 2, 12, 81, 161, 164, 170 late kalam 81, 85-6, 146, 150, 309 opponents of 5, 52, 79-80, 81, 82-3,

109, 110, 132- 3 origins 45, 81, 84, 162 al-kalaïm al-muqaddar 294 al-kalam al-musta'mal 293-4, 296,

Was this article helpful?

0 0

Post a comment